“KUNST”

Tja, wat is kunst? De geleerdste denkers buigen zich er al eeuwenlang over, maar vooralsnog is niemand er nog uit. Het mag een intrigerende vraag zijn, maar boeiende gesprekken over met name openbare kunstwerken levert het zelden op. Het is dan ook veel interessanter jezelf af te vragen: waaróm vind ik iets een goed of een slecht kunstwerk? Wij filmen alle alle openbare kunstwerken en laten dit zien vanuit diverse hoeken.  In ieder geval zie je soms een kunstwerk totaal anders dan wanneer je het vanaf een afstand of een gezichtsveld ziet.  Hierdoor krijg je misschien een ander visie en oordeel van het kunstwerk. We hopen hiermee aan de ene kant de kunst toegankelijk te maken voor iedereen, maar aan de andere kant ook de vraag stellen d.m..v de film,  of “deze kunst”wel kunst is.

Wat is openbare kunst 

Openbare kunst is kunst bedoeld om openbare gebouwen te verfraaien en te verrijken.  Kunst in de openbare ruimte moet aan veel geschreven en ongeschreven eisen voldoen. Naast dat het werk een artistieke waarde moet vertegenwoordigen, moet het zoveel mogelijk ‘hufter-proof’ zijn en aansluiting vinden bij zijn omgeving en het publiek.  Met name in de laatste decennia  is er een eindeloze stroom aan nieuwe beelden en kunstprojecten gerealiseerd. Maar alle overvloed heeft niet vanzelfsprekend geleid tot veel begrip bij het publiek. De vraag is of kunst in de openbare ruimte van de 21e eeuw opnieuw maatschappelijke relevantie kan krijgen. Vooral in een tijd dat de hedendaagse kunst een eigen wereld heeft gecreëerd, waar soortgenoten elkaars streven in er- en herkennen, maar die steeds minder toegankelijk is geworden – zelfs voor welwillende buitenstaanders. Dit merkte we ook bij Gemeenten. Je moet aangesloten zijn bij een bestaande “kunst” project, groep of initiatief wil je gehoord worden. Dus wat wij doen, is het starten van een burgerinitiatief. Los van de kunstwereld en Gemeenten mensen het verhaal achter de kunstwerken laten zien en lezen. Want met het onderhoud en de plaatsing van kunstwerken gaat het geregeld mis. Er staat menig beeld in Overijssel te boek als verweesde kunst: de maker of eigenaar van de sculptuur is onbekend. Er bestaat ook geen databank van wat er door overheidsinstanties over de afgelopen zestig jaar zoal in de publieke ruimte is neergezet waarin dit te achterhalen zou zijn. Wel zijn er gemeenten die zelf een overzicht bijhouden.

Opname

Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om op grond van artikel 18 van de Auteurswet om bouw- en beeldhouwwerken die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst te filmen. Artikel 18 van de Auteurswet geldt alleen als het af te beelden kunstwerk gemaakt is om permanent in een openbare plaats te worden geplaatst. Onder openbare plaatsen vallen bijvoorbeeld ook voor publiek vrij toegankelijke parken of gebouwen, zoals stationshallen en gemeentehuizen.

Cultuur

Soms kun je kunst niet los koppelen van cultuur. Cultuur kan namelijk ook gedefinieerd worden als het geheel aan culturele uitingen. En deze uitingsvormen kunnen gezien worden als kunst.  Alleen staat kunst in principe buiten onze nationaliteit, het is onafhankelijk. Aan de andere kant is het in concrete en eenvoudige vorm het geheel aan opvattingen van een bepaald persoon, terwijl cultuur dit beinvloed. Dus wij willen ook kijken naar deze raakvlakken en filmen.

Ed van der Post

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.