Hello Sailor!

Hello Sailor!

Hello sailor!, is een werk van Jeroen Doorenweerd en staat aan de Anerdijk te Gramsbergen.

Jeroen Doorenweerd heeft het kunstwerk Hello Sailor! gemaakt in opdracht van de gemeente Hardenberg. Het kunstwerk is onderdeel van het project Kunst in de Kernen. Het kunstwerk is gekozen in samenwerking met de adviesgroep en de klankbordgroep. Ook heeft het bestuur van Stadsbelang Gramsbergen de drie ontwerpen gezien. De adviesgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeentelijke afdeling sport & cultuur, een adviseur van een extern adviesbureau en de wethouder cultuur. Daarnaast is een klankbordgroep samengesteld met betrokken mensen en organisaties uit Gramsbergen, die affiniteit hebben met kunst en cultuur en kennis hebben van de omgeving en haar bewoners. De klankbordgroep heeft de schetsontwerpen bekeken en haar opmerkingen aan het college en de adviesgroep aangereikt. In de volksmond heeft het kunstwerk de naam de scheepsbrug gekregen. Het werd op donderdag 17 november 2011 onthuld bij de vechtbrug in Ane. De naam is echter door de kunstenaar uiteindelijk gewijzigd in Hello Sailor.

Verklaring

Je kunt de witte pyloon van staal beklimmen en over de Vecht uitkijken. Binnen in het werk zijn geluidsfragmenten te horen over de Vecht en haar geschiedenis. De kunstenaar schenkt veel aandacht aan de locatie van het kunstwerk. Hierdoor wordt de bezoeker zich bewust van de omgeving waar hij zich bevindt. Het kunstwerk kreeg de bijnaam de scheepsbrug.

Kunstenaar

Jeroen Doorenweerd is Geboren in Terneuzen 1962-07-15. Het werk van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd houdt het midden tussen sculptuur, vormgeving en (landschaps)architectuur.

Ballonfestival Hardenberg

Ballonfestival Hardenberg

Ballonfestival Hardenberg

Van donderdag 23 juni tot en met zaterdag 25 juni 2022 was er wederom het Ter Steege Ballonfestival in Hardenberg. Het Ter Steege Ballonfestival is inmiddels een begrip in de regio en bestaat uit de ballonvaarten, de Drakenbootrace en het muziekprogramma in de grote feesttent.

De organisatie van de ballonvaarten en de Brunink Drakenbootrace is in handen van Stichting Ballonfestival Hardenberg en het randprogramma rondom deze evenementen wordt georganiseerd door Evenementenhal Hardenberg. 

Dagelijks zullen, als de weersomstandigheden het toelaten, zo’n dertig nationaal en internationaal gekleurde ballonnen, waaronder enkele Special Shapes, het luchtruim kleuren. Vanaf circa 19.30 uur wordt begonnen met de voorbereidingen en het opstijgen van de ballonnen.

Het Ter Steege Ballonfestival Hardenberg mag je niet missen! Het festival speelt zich af op het evenemententerrein op de uiterwaarden van de Vecht in Hardenberg. Voor meer informatie :ballonfestival-hardenberg

Taxonomy applied # 2   

Taxonomy applied # 2   

Taxonomy applied # 2

Kunstenaar Joseph Kosuth

Het werk is bedrukt behang.1992

De titel Taxonomy applied #2 suggereert daarbij een classificatie volgens wetenschappelijke principes. De namen van filosofen heeft hij in een ruimtelijke ordening geplaatst.

Meer dan honderd filosofen.

Op de manier van een natuurwetenschappelijke tabel zijn op deze muur in de stationswachtkamer van Ommen de namen van alle filosofen verzameld die volgens Joseph Kosuth van belang zijn geweest voor het verloop van de wereldgeschiedenis. Met de grote wijsgeren in de rug verandert het wachten op de volgende trein in een mijmerend stilstaan: op het stationnetje stroomt de geest van de nieuwste geschiedenis en transformeert het in een plek vol gedachten en van denkers terwijl de klok rustig doortikt.

Joseph Kosuth maakte een kunstwerk voor de voormalige wachtruimte van station Ommen. Het kunstwerk beslaat de gehele lengte van de muur. In witte letters op zwart behangpapier zijn de namen van belangrijke klassieke, oosterse, oude en moderne filosofen gedrukt: we zien onder meer de namen van Catharina van Siena, Habermas, Hobbes, Marx, Aristoteles, Simone de Beauvoir, Susan Sontag en Sigmund Freud. Sommige namen zijn onderstreept.
Het werk paste goed bij de sobere inrichting van de wachtruimte. De zwarte banken langs de muur en de standaard witte klok in het midden van de wand, leken haast  onderdeel uit te maken van het kunstwerk. Sinds enkele jaren heeft de wachtruimte zijn oorspronkelijke functie verloren. Het is nu een mooi en leuk restaurant geworden. De moeite waard om het te bezichtigen.

Achtegrond

Het werk van Kosuths  gaat over betekenissystemen. Waarbij taal, de betekenis ervan en het idee achter het kunstwerk, voor Kosuth van primair belang zijn. Behalve de taal betrek hij ook andere betekenissystemen in zijn werk, zoals die van de sociologie, politiek en cultuur.  Kosuth werd beïnvloed door nieuwe theorieën over taal en betekenis die in het begin van de twintigste eeuw waren ontstaan, met name de semiotiek – de studie van de betekenis van tekens (woorden of symbolen die worden gebruikt om informatie over te brengen). Semiotiek is voortgekomen uit de wetenschap van de taalkunde, die kijkt naar hoe taal betekenis structureert. Het veld van de semiotiek had echter een bredere reeks doelen: het probeerde te onderzoeken hoe zowel linguïstische als op beelden gebaseerde vormen van communicatie grotere sociale en culturele structuren vormden.

Over de kunstenaar

Joseph Kosuth (Toledo (Ohio), 31 januari 1945) is een Amerikaanse kunstenaar en fotograaf, die behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig.  Hij studeerde tussen 1955 en 1962 aan de Toledo School of Design. Daarna ging hij tussen 1963/64 naar het Art Institute in Cleveland. Tussen 1965 en 1967 zat hij op School of Visual Arts in New York. Hij woonde en werkte hij jarenlang in een reusachtig 18e-eeuws stadspaleis in de Maagdestraat te Gent, vlak bij het Hoger Sint-Lucasinstituut, samen met zijn echtgenote, de eveneens Amerikaanse historica Cornelia Lauf.

Hij woont en werkt momenteel tussen New York, NY en Rome, Italië. De werken van Kosuth zijn opgenomen in de collecties van onder meer The Museum of Modern Art in New York, de National Gallery of Art in Washington, D.C., de Tate Gallery in Londen en het Ludwig Museum of Contemporary Art in Boedapest.

 

De mensen van Kunstwegen hebben zijn intentie van kunst niet gesnapt. Ze hebben de titel van het kunstwerk veranderd in taxonomy applied 2, in plaats van taxonomy applied #2. Het gaat juist om het “hekje”teken. Het hekje is een karakter of teken. In Vlaanderen wordt het wel eens ‘spoorwegteken’ genoemd. Pijnlijk

Zilvergrijs

Zilvergrijs

Kunstenaar: Janneke Drulman
Materiaal: Bentheimer zandsteen en metaal
Afmetingen: circa zes tot zeven meter breed
Locatie: bij de Stuw Rheezerweg  Marienberg

Zij schrijft over haar kunstwerk het volgende  “Het uitzicht op de Vecht bij de vistrap van Marienberg was uitgangspunt van mijn ontwerp. Aan de horizon zie je de vecht al liggen als een zilvergrijs bewegende rivier. Grote blokken Bentheimer zandsteen die vroeger over deze rivier werden vervoerd, zijn nu de dragers van een klein stukje stalen Vecht”.

Yves Velter

Yves Velter

Yves Velter

Titel kunstwerk: Former enemy, beste friend-woman 140x180cm

Acryl/chinese inkt/pigment/potlood/copie van brief van Trees/glas op canvas

Yves Velter (geboren 1967 in Oostende, woont en werkt in Oostende) is schilder en schepper van ruimtelijke objecten. Zijn werken zijn aan elkaar geregen door een thematische rode draad. Existentiële vragen en de psychische problematiek die daarmee samenhangt vormen de kerninhoud van zijn artistieke productie. De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze gedeeltelijk te abstraheren in een tijdloze omgeving. Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een antwoord te geven doorbreken.

In bovenstaand werk hebben wij de teksten in het gezicht aangepast om te kunnen lezen. Leuke woorden…..etc

De beste omschrijving van zijn werk is te vinden op https://businessartservice.nl/blog/yves-velter

” Het eerste dat opvalt in het werk van Yves Velter zijn de mensen. Ze komen in bijna elk werk van Velter voor. De personages in zijn werk lijken vertrouwde figuren, maar toch zijn ze niet geheel te plaatsen. Ze hebben context, weinig achtergrond, geen duiding van plaats en tijd: het gaat vaak om de mens in een kritieke situatie. ‘‘Mensen spelen in mijn werk een belangrijke rol. Elk mens is een wereld op zich. Dat vind ik interessant. Wat zit daar achter? Mensen houden hun werkelijke gevoelens en emoties vaak verborgen. Ik zoek naar een beeldtaal, een code om ze toch te laten zien.’’ Zo moet de toeschouwer de rode bolletjes en de ragfijne naaldjes ook zien: als zichtbare codes voor onzichtbare gevoelens of emoties.”

Yves Velter