Taxonomy applied # 2   

Taxonomy applied # 2   

Taxonomy applied # 2

Kunstenaar Joseph Kosuth

Het werk is bedrukt behang.1992

De titel Taxonomy applied #2 suggereert daarbij een classificatie volgens wetenschappelijke principes. De namen van filosofen heeft hij in een ruimtelijke ordening geplaatst.

Meer dan honderd filosofen.

Op de manier van een natuurwetenschappelijke tabel zijn op deze muur in de stationswachtkamer van Ommen de namen van alle filosofen verzameld die volgens Joseph Kosuth van belang zijn geweest voor het verloop van de wereldgeschiedenis. Met de grote wijsgeren in de rug verandert het wachten op de volgende trein in een mijmerend stilstaan: op het stationnetje stroomt de geest van de nieuwste geschiedenis en transformeert het in een plek vol gedachten en van denkers terwijl de klok rustig doortikt.

Joseph Kosuth maakte een kunstwerk voor de voormalige wachtruimte van station Ommen. Het kunstwerk beslaat de gehele lengte van de muur. In witte letters op zwart behangpapier zijn de namen van belangrijke klassieke, oosterse, oude en moderne filosofen gedrukt: we zien onder meer de namen van Catharina van Siena, Habermas, Hobbes, Marx, Aristoteles, Simone de Beauvoir, Susan Sontag en Sigmund Freud. Sommige namen zijn onderstreept.
Het werk paste goed bij de sobere inrichting van de wachtruimte. De zwarte banken langs de muur en de standaard witte klok in het midden van de wand, leken haast  onderdeel uit te maken van het kunstwerk. Sinds enkele jaren heeft de wachtruimte zijn oorspronkelijke functie verloren. Het is nu een mooi en leuk restaurant geworden. De moeite waard om het te bezichtigen.

Achtegrond

Het werk van Kosuths  gaat over betekenissystemen. Waarbij taal, de betekenis ervan en het idee achter het kunstwerk, voor Kosuth van primair belang zijn. Behalve de taal betrek hij ook andere betekenissystemen in zijn werk, zoals die van de sociologie, politiek en cultuur.  Kosuth werd beïnvloed door nieuwe theorieën over taal en betekenis die in het begin van de twintigste eeuw waren ontstaan, met name de semiotiek – de studie van de betekenis van tekens (woorden of symbolen die worden gebruikt om informatie over te brengen). Semiotiek is voortgekomen uit de wetenschap van de taalkunde, die kijkt naar hoe taal betekenis structureert. Het veld van de semiotiek had echter een bredere reeks doelen: het probeerde te onderzoeken hoe zowel linguïstische als op beelden gebaseerde vormen van communicatie grotere sociale en culturele structuren vormden.

Over de kunstenaar

Joseph Kosuth (Toledo (Ohio), 31 januari 1945) is een Amerikaanse kunstenaar en fotograaf, die behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig.  Hij studeerde tussen 1955 en 1962 aan de Toledo School of Design. Daarna ging hij tussen 1963/64 naar het Art Institute in Cleveland. Tussen 1965 en 1967 zat hij op School of Visual Arts in New York. Hij woonde en werkte hij jarenlang in een reusachtig 18e-eeuws stadspaleis in de Maagdestraat te Gent, vlak bij het Hoger Sint-Lucasinstituut, samen met zijn echtgenote, de eveneens Amerikaanse historica Cornelia Lauf.

Hij woont en werkt momenteel tussen New York, NY en Rome, Italië. De werken van Kosuth zijn opgenomen in de collecties van onder meer The Museum of Modern Art in New York, de National Gallery of Art in Washington, D.C., de Tate Gallery in Londen en het Ludwig Museum of Contemporary Art in Boedapest.

 

De mensen van Kunstwegen hebben zijn intentie van kunst niet gesnapt. Ze hebben de titel van het kunstwerk veranderd in taxonomy applied 2, in plaats van taxonomy applied #2. Het gaat juist om het “hekje”teken. Het hekje is een karakter of teken. In Vlaanderen wordt het wel eens ‘spoorwegteken’ genoemd. Pijnlijk

Zilvergrijs

Zilvergrijs

Kunstenaar: Janneke Drulman
Materiaal: Bentheimer zandsteen en metaal
Afmetingen: circa zes tot zeven meter breed
Locatie: bij de Stuw Rheezerweg  Marienberg

Zij schrijft over haar kunstwerk het volgende  “Het uitzicht op de Vecht bij de vistrap van Marienberg was uitgangspunt van mijn ontwerp. Aan de horizon zie je de vecht al liggen als een zilvergrijs bewegende rivier. Grote blokken Bentheimer zandsteen die vroeger over deze rivier werden vervoerd, zijn nu de dragers van een klein stukje stalen Vecht”.

Yves Velter

Yves Velter

Yves Velter

Titel kunstwerk: Former enemy, beste friend-woman 140x180cm

Acryl/chinese inkt/pigment/potlood/copie van brief van Trees/glas op canvas

Yves Velter (geboren 1967 in Oostende, woont en werkt in Oostende) is schilder en schepper van ruimtelijke objecten. Zijn werken zijn aan elkaar geregen door een thematische rode draad. Existentiële vragen en de psychische problematiek die daarmee samenhangt vormen de kerninhoud van zijn artistieke productie. De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze gedeeltelijk te abstraheren in een tijdloze omgeving. Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een antwoord te geven doorbreken.

In bovenstaand werk hebben wij de teksten in het gezicht aangepast om te kunnen lezen. Leuke woorden…..etc

De beste omschrijving van zijn werk is te vinden op https://businessartservice.nl/blog/yves-velter

” Het eerste dat opvalt in het werk van Yves Velter zijn de mensen. Ze komen in bijna elk werk van Velter voor. De personages in zijn werk lijken vertrouwde figuren, maar toch zijn ze niet geheel te plaatsen. Ze hebben context, weinig achtergrond, geen duiding van plaats en tijd: het gaat vaak om de mens in een kritieke situatie. ‘‘Mensen spelen in mijn werk een belangrijke rol. Elk mens is een wereld op zich. Dat vind ik interessant. Wat zit daar achter? Mensen houden hun werkelijke gevoelens en emoties vaak verborgen. Ik zoek naar een beeldtaal, een code om ze toch te laten zien.’’ Zo moet de toeschouwer de rode bolletjes en de ragfijne naaldjes ook zien: als zichtbare codes voor onzichtbare gevoelens of emoties.”

Yves Velter

Lupine

Lupine

ARNE QUINZE

My Lupine sculpture on view at Museum De Fundatie during the art route Art Flow in Zwolle.

Arne Quinze is een Belgische hedendaagse kunstenaar, schilder en beeldhouwer. Zijn werk omvat alles van kleine tekeningen en schilderijen, middelgrote sculpturen tot massieve installaties. Quinze werd in 1971 in België geboren en woont en werkt momenteel in Sint-Martens-Latem, een stad in de buurt van de Belgische stad Gent. Zijn vroege carrière begon in de jaren 1980 als graffitikunstenaar. Hij stelde steeds de rol van onze steden in vraag en begon zijn zoektocht om van steden openluchtmusea te maken. Zijn werk evolueerde al snel van Street Art naar Public Art met terugkerende thema’s als sociale interactie, verstedelijking en diversiteit.

“Ik probeer de balans tussen natuur en samenleving te herstellen door de kracht en kleuren van de natuur te laten zien met een uniek ruw maar fragiel beeld”

De Lupine is een bloem die Arne Quinze diep inspireert. De bloem groeit overal ter wereld; tussen rotsen, in de bergen, langs de kust, in droge en vochtige gebieden. Een ander sterk punt van deze bijzondere lupinebloem is dat ze de grond eromheen vruchtbaarder maakt en zo de groei van andere vegetatie bevordert.

Choufleur

Choufleur

CAROLINE COOLEN

Kunstwerk Choufleur

“Choufleur”, brons, rubber, 180x80x80cm

Voor de Belgische beeldhouwster Caroline Coolen is het gebruik van collage, montage, assemblage en vrije associatie een manier om grip te krijgen op de werkelijkheid. Ze vat de veelheid aan indrukken uit de realiteit samen in haar beelden. Karakteristiek is haar relatie met de natuur, landschap en dieren. Die buitenwereld – of Umwelt zoals Coolen het noemt- wil ze als één totaalindruk comprimeren.

Ontwerpster Caroline Coolen omschrijft haar werk als volgt: “Choufleur is een fantasiepatroonheilige voor de vereniging en het hoofd is een wirwar van bloem- en sierkooltjes. Het staat symbool voor verbondenheid, een rijk en bloeiend verenigingsleven en straalt levenskracht uit.”

Caroline Coolen´s Choufleur combineert een klassiek tuinbeeld van een faun met roosjes bloemkool die hoofd en oksels overwoekeren.

De locatie is Pletterstaat Zwolle