Zilvergrijs

Zilvergrijs

Kunstenaar: Janneke Drulman
Materiaal: Bentheimer zandsteen en metaal
Afmetingen: circa zes tot zeven meter breed
Locatie: bij de Stuw Rheezerweg  Marienberg

Zij schrijft over haar kunstwerk het volgende  “Het uitzicht op de Vecht bij de vistrap van Marienberg was uitgangspunt van mijn ontwerp. Aan de horizon zie je de vecht al liggen als een zilvergrijs bewegende rivier. Grote blokken Bentheimer zandsteen die vroeger over deze rivier werden vervoerd, zijn nu de dragers van een klein stukje stalen Vecht”.

De Handrik

De Handrik

Waterschapsbank De Handrik  

Kunstenaar Miguel Peres dos Santos

Miguel is kunstenaar en woont in het Regentessekwartier. Een duurzaam, solidair en inclusief Den Haag, daar gaat Miguel voor. Een stad die groen doet bloeien, water zuivert en duinen beschermt. Een stad die kwetsbare burgers niet laat vallen maar juist helpt opstaan. Een stad die in plaats van uitsluiten vanwege huidskleur, religie of seksualiteit, de kwaliteiten van mensen aanboort en benut

Kunstwerk: Waterschapsbank
Bouwjaar: 2005
Afmetingen: één tot anderhalve meter breed en drie tot vier meter lang
Locatie: bij sluiscomplex de Haandrik, langs de Vecht. Coevorderweg
Eigenaar: Velt en Vecht

Kunst en Cultuur Overijssel uit Zwolle heeft op verzoek van de waterschappen zeven jonge kunstenaars geselecteerd om mee te werken aan dit project. Elke kunstenaar kreeg de opdracht om een bank te ontwerpen waarin Bentheimer zandsteen is verwerkt. Dit zandsteen werk eeuwenlang vanuit Bentheim in Duitsland over de Vecht naar Zwolle vervoert. De waterschappen hebben samen met de kunstenaars mooie plekjes aan de Vecht en de Regge uitgezocht. De banken zijn zo geplaatst dat bezoekers zittend naar de rivier kunnen kijken. Zoals u kunt zien in de film is er nog weinig over van dit kunstwerk. Waarom deze zo verwaarloosd is??? Het kan net zo goed weggehaald worden.

De 2 Tronen

De 2 Tronen

De 2 tronen

Deze bank staat bij de stuw Vilsteren, aan de Maneweg . Het is een werk van Jacomijn Schellevis uit Zwolle. Zij verbeeldde haar opdracht in twee tronen. Wat opvalt is dat dit kunstwerk niet onder het waterschap Vechtstromen valt, maar opeens onder Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dus waar ligt de verantwoordelijkheid van dit kunstwerk??

De twee tronen zijn gemaakt om vorstelijk te genieten van de Vecht. Daar ze tussen de twee rijen bomen te zetten, ontstaat er een zaal, met de boomstammen als muur en de bladeren als plafond. De uitgehakte vissen zijn vissen welke voorkomen in de Vecht en voor het merendeel staan afgebeeld op de infoborden bij de stuw. Het bentheimere zandsteen dient als stoffering van de zetels. Zittend op de tronen kijkt men hoe de Vecht verder stroomt.

Als beeldend kunstenaar werkt Jacomijn Schellevis met (kortstondige) installaties, sculpturen en afdrukken op papier. Ze is gefascineerd door het ritme van de natuur, haar cycli van toename en afname, en de mythen die daarmee samenhangen. Haar werk onderzoekt hoe symbolen en rituelen betekenis geven aan ons leven, onze dood en onze relatie met de natuur. Ze initieert en begeleidt community-art projecten en ben tevens werkzaam als docent beeldende kunst voor basis en voortgezet onderwijs. Interesses in mijn werk zijn o.a. ons erfgoed, tradities en rituelen, de cyclus en vergankelijkheid van de natuur.

Organizing & undertaking by artists, Tetem, Enschede, NL

BIK, professional artist in the class, Zwolle, NL

Academy for Visual Arts & Design, Enschede, NL

Falmouth Collage of Arts, Falmouth, UK

De Kubussen

De Kubussen

 

De Kubussen

Kunstenaar : Sjef Meijman Beeldend Agrariër

Oude Gracht 36, 9341 AB Veenhuizen,

 

De Kubussen staat bij de stuw Vechterweerd  Gemeente Dalfsen. Het is een onderdeel van het project waterschapsbanken. In 2005 is het hier geplaatst.

Stuw Vechterweerd

Bij het kunstewerk staat een bordje met uitleg over het kunstwerk. Dit staat er.

Het bankje is geïnspireerd op de beweging van water. Water beweegt uit zichzelf altijd naar het laagste punt. In de Vecht wordt dit stromen gereguleerd door stuwen. Naast de stuw Vechterweerd is een sluis zodat de scheepvaart gewoon doorgang kan vinden. Mijn Vechtbank werkt net als de sluis volgens de wetten van de communicerende vaten. Twee drijvende kubussen dienen als zetels. Als je op de ene gaat zitten zakt de kubus een beetje waardoor de andere stijgt. Als op beide kubussen iemand gaat zitten stijgt het water nog meer. Communiceren met je gewicht. Door enkel te zitten doe je mee aan het proces van de communicerende vaten.”

Sjef Meijman

Het waterschapsproject kwam nadat hij pas van de  Hanzehogeschool Groningen Graad/titelBachelor of Arts (B.A.)Studierichting visual art  2003 net was afgestudeerd. Hierna is zijn werkwijze iets veranderd. Hij is noemt zich tegenwoordig beeldend agrariër. Omdat hij een grote fascinatie heeft voor de basale relatie van de mens met zijn omgeving. Voedsel, landbouw en onze natuurbeleving. Ik houd me bezig met de herkomst van de dingen, het isoleren van biologische processen, en mijn heimelijk verlangen samen te vallen met de planten en de dieren.

 

NEHELLENIA

NEHELLENIA

NEHELLENIA’ | opdrachtgever waterschap regge en dinkel (2005)

In een serie van 7 jonge kunstenaars zijn er 7 ‘banken’ geplaatst aan de Vecht en Regge. Het KCO (Kunst en Cultuur Overijssel) heeft als adviseur opgetreden voor de waterschappen en een project ontwikkeld waarin zeven jonge kunstenaars uitgenodigd zijn een waterschapsbank te ontwerpen. Dit heeft geleid tot zeven unieke banken langs de Vecht en de Regge. De banken zijn zo geplaatst dat je vanaf de banken kunt genieten van de rivier en het prachtige rivierenlandschap.

Materiaal

De opdracht was in het ontwerp Bentheimer zandsteen te verwerken omdat dit steen van 1450 tot 1850, voornamelijk vanuit Bad Bentheim, over de Vecht vervoerd is. Bentheimer zandsteen werd vooral gebruikt bij de bouw van kerken en grote gebouwen (o.a. het Koninklijk Paleis op de Dam). Voor het waterschap Regge en Dinkel heeft Karin Gerfen een ontwerp van een ‘draad’-bank gemaakt waarbij ze gebruik maakt van bentheimer zandsteen. . Een godin die over het water kijkt en waakt

Nehalennia (ook Nehalenia, Nehalaenniae, Nehalaenia) was een inheemse beschermgodin die in het 2e- en 3e-eeuwse Gallia Belgica door reizigers, vooral zeelui en handelaars, werd vereerd bij de monding van de Schelde.

  • Karin Gerfen is beeldend kunstenaar, beeldend docent, kunstenaarcoach en projectleider in kunsteducatie…’

Bij de Archemer Stuw is de bank te vinden langs de oever van de Regge nabij de Archemerbrug. Het kunstwerk is op 1 november onthuld, in het bijzijn van Annelies Verstand, Martin Mulder en Henk Holterman.

Vechtsiel

Vechtsiel

WATERSCHAPSBANK ‘VECHTSIEL’

Op 20 juli 2005 is deze eerste Waterschapsbank in de gemeente Ommen onthuld. Het is de eerste van een serie van zeven waterschapsbanken. De banken zijn door verschillende kunstenaars gemaakt voor verschillende locaties langs de Vecht. Deze ‘Vechtsiel’ stond eerst aan de vechtoever nabij de Hessel Mulertbrug. Nu staat het op de brug langs een drukke verkeersweg, een fietspad en wandelpad. Niet echt een plek om te gaan zitten.

Overname van beheer
De aanleiding voor dit kunstproject is de overname van het beheer van de rivier de Vecht. Het beheer ging over van het Rijk naar de Waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht. De banken heten waterschapsbanken, omdat de waterschappen dit project subsidiëren. De banken van zeven jonge kunstenaars zijn op verschillende plekken langs de vecht en Regge geplaatst.

Zandsteen
In alle banken is Bentheimer zandsteen verwerkt. Dit was onderdeel van de opdracht, omdat deze zandsteen eeuwenlang over de Vecht is vervoerd vanuit het Duitse Bentheim naar Zwolle.

De bank in Ommen is van Kees Hoogendam en heet ‘Vechtsiel’. Het is een denkbeeldig fossiel uit de Vecht. Het lijkt op aangespoelde resten van een dinosaurus; een ruggengraat met uitstekende ribben. Je kunt erop zitten met puntige ribben tussen en boven je. De ruggengraat is van Bentheimer zandsteen, de ribben zijn van kunststof. Je vind af en toe ook het woord skelet als benaming voor dit kunstwerk terug

 Kees Hoogendam

‘Een verwijzing naar het oerbewustzijn van de recreërende mens’

Kees Hoogendam houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van interieur en meubels, daarnaast ook het maken van beelden en het doen van klussen in en rondom het huis. Zijn achtergrond ligt in de beeldende kunst. Het kijken naar de wereld en zijn vormen en gebruiken wat een grote inspiratie bron voor hem is.

“Dit Kunstwerk verwijst naar het oerbewustzijn van de recreërende mens. Diezelfde mens evolueerde uit de sauriërs welke rond zwommen in de zee waar uit Bentheimer zandsteen ontstond. Ik gaf met deze zitsculptuur vorm aan de cirkelgang van mens, dier en natuur. Een sterk beeld van eenvoudig materiaal wat een aantrekkingskracht heeft om in te gaan schuilen en zitten om over rivier de vecht uit te kijken.”