Geo-metrie

Geo-metrie is een landschapskunstwerk van Paul de Kort. Het bevindt zich aan het uiteinde van de Jodenweg in de gemeente Hardenberg. Af en toe wordt door de gemeente de naam Bastion gebruikt…wat natuurlijk niet kan. Opening 13 september 2013

Huidige situatie

Boven op de punt van de heuvel liggen 3 plateaus, gemaakt van Bentheimer zandsteen, met respectievelijk de landkaart uit 1720, 1908 en 2013. Het geheel ligt op een kunstmatige heuvel met verschillende niveaus. 1720 markeert het moment waarop De la Rive zijn plannen voor de linie optekende en in 1908 is in stippellijn de meander in de Vecht afgesneden. Deze grafuren op deze plateaus zijn bijna niet meer te lezen. Waarschijnlijk ook omdat je het kunt gebruiken om erop te zitten. Er is daarom blijkbaar weinig rekening gehouden met erosie en slijtage van de zandsteen. Juist zandsteen slijt snel.  Dat zie je overal terugkomen ook op het beton. Het onderhoudt is ook matig. En de situatie is veranderd. Er staat geen paaltje of informatie over het werk. Officieel behoort het onderhoudt van het kunstwerk bij de Stichting Kunstwegen. De fronten zijn van Cor Ten staal 12 mm. Het kunstbudget inclusief honorarium bedraagt € 150.000.

Teksten waar niemand over praat

Het vreemde is dat er veel teksten op de betonnen treden staan die nergens vermeld worden. En niemand heeft het erover. Het staat niet in het concept van de kunstenaar. Dus wie heeft deze teksten erin gezet??

Op  de eerste treden gaat het over het pad wat aangelegd is door de joden die in de Tweede Wereldoorlog in afwachting van hun deportatie te werk gesteld werden in werkkampen in zoals kamp Molengoot bij Collendoorn Hardenberg.

In een andere trap zijn teksten uitgespaard die de vorm van het kunstwerk verklaren en ook dat het een maatvoering kent die gebaseerd is op de gulden snede en het Rijnlands maatsysteem. Dit zie je terug in een soort liniaal dat op een betonnen trede is gemaakt. Dat laatste, met zijn roeden en voeten, is afgeleid van de menselijke maat, in tegenstelling tot ons, in de negentiende eeuw ingevoerde, metrisch systeem. De kunstenaar stelde daarom ook voor om dit kunstwerk te maken dat geïnspireerd is op de geometrie van het Oud-Nederlandse bastiontype met een maatvoering die is gebaseerd op het Rijnlandse maatsysteem (in roeden en voeten), zoals de Pieter la Rive het ook zou hebben toegepast; ‘de la Rive revisited’.

Een andere trap verklaart de directe aanleiding om dit te maken.  Destijds  is een 35 km lange verdedigingslinie getekend die zich uitstrekt van Dalfsen tot voorbij Gramsbergen. Als militair ingenieur heeft De la Rive het wereldberoemde schanswerk van Bourtange en de verdedigingswallen rond Maastricht ontworpen en gebouwd, maar de linie langs de Vecht is, zoals wel meer militaire plannen, nooit uitgevoerd.

GEO-METRIE is ontstaan op initiatief van het actieprogramma Cultuur en Ruimte van de provincie Overijssel. Het is mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Hardenberg. Het terrein is beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer. Het kunstwerk is onderdeel van de kunstroute van stichting Kunstwegen. ROC Groenewelle adopteert een belangrijk deel van het maaibeheer. Routepunt Oost heeft haar wandelnetwerk aangepast. De omwonenden zijn actief betrokken bij de planning, de uitvoering en het onderhoud van GEO-METRIE.???

 Ed van der Post

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.