Kunstenaar: Dhr. H. Ittma

Het beeld stelt voor: De vlucht van de jeugd  naar een blijde en wijde toekomst. Het metalen kunstwerk is (incl. betonnen sokkel met grind) ongeveer 2,5 meter hoog en het metaal is lichtgroen geschilderd. Door voor deze kleur groen te kiezen, wordt het idee van kiemend zaad geaccentueerd.

IJzerplastiek voor de Mavo, dat ter gelegenheid van de opening van de school op 10 september 1963 ontworpen is door Hans Ittmann. (1914-1972) Hij was actief in diverse kunstverenigingen, zoals De Creatie, Liga Nieuwe Beelden, Stichting Kunst en Bedrijf en Arti et Amicitiae. Het was een notariszoon die beeldhouwer werd. Eigenlijk zou hij in de voedsporen van zijn vader gaan, maar een dag voor zijn examen in 1941 besloot hij er vanaf te zien en kunstenaar te worden. Wat opvalt en waarbij de naam van kiemend zaad waarschijnlijk verkeerd is, is dat Ittmann op een school, in het centrum van de stad Rotterdam,  blijkbaar het een ultieme gelegenheid vond om de jeugd te onderwijzen hoe uit het verwoeste verleden een nieuwe stad en betere toekomst zouden herrijzen. Hiervoor gebruikte hij de phoenix.  Een object (vogel) met flinke afmetingen, en op een hoge sokkel, die de hemel en aarde verbindt. Ittmann had weinig terugkerende thema’s – afgezien van de fascinaties binnen abstracte kunst, namelijk ruimte, gewicht, massa en leegte. Dat zie je ook in zijn phoenix, een materialisering van kracht, massa die zwaartekracht torst. Zwaartekracht ontstijgend is de vogel een logisch thema. Volgens zijn eigen aantekeningen maakte hij in opdracht voor Dalfsen ook een vogelsculptuur. Maar waar is deze gebleven??  Als je kijkt naar het beeld dan zie je eerder een vogel dan kiemend zaad. Vooral als je kijkt naar de omschrijving van het beeld. Bovendien geeft een inwoner van Dalfsen die daar op school heeft gezeten aan dat de kleur in het begin blauw was.

Het beeld stelt voor: De vlucht van de jeugd  naar een blijde en wijde toekomst. Waar komt dan de titel “Kiemend zaad” vandaan???

Belangrijk

De tweede vraagteken bij dit kunstwerk is dat er gesproken wordt over de kunstenaar S. Schelfhorst die dit “Kiemend Zaad” zou hebben gemaakt, en dat Hans Ittmann de ontwerper is???

Duidelijk is dat in zijn aantekeningen de opdracht beschreven is, en dat de kunstenaar S.Schelfhorst door mij  nog nergens te traceren is. Hij is ook niet bekend in het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Het verbaast mij ook dat iedereen klakkeloos de informatie van de Gemeente over neemt. En dit staat niet op zichzelf en zijn meerdere kunstwerken waarvan de informatie niet klopt of onvolledig is.

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.