Stadsrechten

In 1998 was het 750 jaar geleden dat de gemeente Ommen stadsrechten kreeg van de bisschop van Utrecht, Otto III. Hij verleende Ommen stadsrechten in 1248. Om dat te markeren heeft het gemeentebestuur van Ommen besloten een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte te schenken aan de bevolking van Ommen

Geschiedenis

Het kunstwerk van Otto III staat op het Vrijthof (parkeerplaats) in de gemeente Ommen. Otto III was de bisschop van Utrecht die Ommen de stadsrechten verleende. “Als bisschop van Utrecht was Otto niet alleen kerkelijk, maar ook wereldlijk leider of landsheer van Overijssel, dat deel uitmaakte van zijn machtsgebied over de IJssel, het zogeheten Oversticht. De originele brief van de stadsrechtverlening is niet bewaard gebleven, maar wel een afschrift uit de 17e eeuw. Door de verheffing tot stad kreeg Ommen de mogelijkheid om zichzelf te besturen en zich te verdedigen tegen vijandelijke troepen. Daarmee werd de stad een zelfstandige bestuurseenheid binnen het drostambt Salland, één van de drie bestuurlijke regio’s binnen Overijssel. De stadsrechten van Ommen zijn ouder dan die van steden als Amsterdam of Rotterdam”.(1) Waarschijnlijk ook omdat al omstreeks 1200  er in Ommen een r.-k. kerk was.

Kiny Copinga

Het beeld is uitgevoerd in de herkenbare stijl van kunstenares Kiny Copinga. H Het is in vergelijking met andere kunstwerken van haar klein van afmeting, maar wel indrukwekkend qua structuur en gelaagdheid. Kiny Copinga (geboren Borger-Odoorn 1943-08-30) werd opgeleid aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Zij heeft een atelier in de Drentse plaats Valthermond. Haar beelden zijn zowel figuratief als abstract. In diverse plaatsen in Nederland bevinden zich werken van Copinga in de publieke ruimte

Betekenis Beeld?

Wanneer je het beeld goed bekijkt vallen er een aantal dingen op. Er steken twee ganzen koppen opzij uit het gewaad. Waarom ganzenkop het betekent domoor; sufferd. Maar het kan ook een spotnaam zijn. Of iets anders?  Dit is niet het enige opvallende aan dit beeld. Ook de manier waarop de bisschop is afgebeeld, is bijzonder. Hij zit in kleermakerszit. Zijn ellebogen steunen op zijn knieën, zijn armen wijzen omhoog. In zijn ene hand houdt hij iets van een rol papier (op zijn penning is het een boek)en met zijn andere hand steekt hij met een wijsvinger in de lucht. De opgestoken wijsvinger verwijst naar de tawhid, het geloof in de Ene God. De bisschop draagt een lang gewaad, ook wel Kazuifel genoemd: een groot liturgisch gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt. Het gewaad heeft de liturgische kleur van de betreffende viering. Tot de 8e eeuw werd de kazuifel door alle geestelijken gedragen. Achter en voor in het midden zie je het Pallium: ereteken, dat bijvoorbeeld aan een bisschop wordt gegeven. Het bestaat uit een ringvormige, witte band. Het pallium wordt om de hals van het kazuifel bevestigd.

(1) https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/ommen/stadsrechten

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.