Bindster van Roggeschoven

Kunstenaar J.B. Kip uit Oldenzaal. Johannes Bernardus (Jan) Kip (Oldenzaal, 7 april 1926  geboren, overleden op 10 april 1987. Hij was bekende Nederlandse beeldhouwer en edelsmid.  Jan Kip kreeg zijn opleiding rond 1950 aan de kunstacademie in Enschede en heeft daar les gehad van Henk Zweerus, hoogleraar vormstudie uit Amsterdam.  Kip was vooral vaardig in het bronsgieten. Een techniek die hij leerde van zijn broer Frans die bronsgieter van beroep was. Kip goot al zijn bronzen kunstwerken zelf.In het begin bestond zijn werk vooral uit religieuze beelden. In de begin jaren zestig van de 20e eeuw maakte hij veel plaquettes en reliëfs. Het werk van Jan Kip is figuratief, zelf in de ogenschijnlijk non-figuratieve werken is de figuratie zichtbaar. Het respect voor de mens en de natuur komen in veel van zijn werken terug. Dat blijkt ook uit dit werk.

Het beeld is onthuld op 12 november 1982 te Heino. Materiaal: Beton, Brons

Dit beeld is na de herindeling verplaatst van het oude gemeentehuis te Heino naar het nieuw (ver)bouwde gemeentehuis te Raalte.

Herinnering aan vroeger

Een schoof van een graangewas dat is afgesneden wordt een garf, garve of korenschoof genoemd. Toen het graan met de hand werd geoogst werden de graanhalmen samengebonden. Het binden van de rogge was “vrouwluuwark”. De vrouwen waren de bindsters, zij bonden de gemaaide rogge tot garven. Het beeld staat ook dicht bij het beeld Stöppelhaene omdat het beeld hoort bij het evenement Roggemaaiersdag.

Roggemaaiersdag.

De eerste activiteit van Stöppelhaene is de jaarlijkse roggemaaiersdag. Deze wordt eind juli, rond de feestdag van Sint Joapik, gehouden. Op een feestelijke bijeenkomst maaien de maaiers in boerenklederdracht met de hand de akker. En de bindsters, gekleed in het traditionele Sint Joapikstuug, binden de gemaaide rogge in garven en zetten deze vervolgens ‘aan de gast’. Deze oogst wordt gebruikt voor de versiering van de oogstcorso en de versiering van straten, pleinen en gevels in de feestweek van Stöppelhaene. Tijdens de roggemaaiersdag wordt bekend gemaakt wie dat jaar is gekozen tot Sallandse boer en draagt de vorige Sallandse boer zijn taken officieel over aan zijn opvolger.

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.