De Dalfse sjoel

Dalfsen telde reeds in 1760 joodse inwoners. In 1813 woonden er vijf joodse. In 1838 werd de joodse gemeente zelfstandig. De synagoge aan de Julianastraat werd in 1866 ingewijd.

Het is een van de kleinste synagogen in Nederland. De gebedsruimte beslaat 35 van de in totaal 50 m2. De sjoel is gewijd in 1866 en in gebruik geweest bij de joodse gemeente tot 1927. Hoewel al vanaf 1729 joden in Dalfsen woonden, is de gemeente altijd klein gebleven. Op 28 augustus 1866 werd tijdens een plechtige dienst de synagoge ingewijd. De gemeente telde toen 34 leden, in totaal vijf families. Er waren in totaal twee slagers, één koopman in manufacturen, één koopman in manufacturen en kruidenierswaren en één arts, met tezamen 22 kinderen.

Het gebouw zelf kostte 1465,00 gulden, een fors bedrag, dat voor zo’n kleine groep haast niet te betalen moet zijn geweest. Gelukkig kreeg men drie keer een subsidie van de overheid. Volgens koninklijk besluit van Willem III werd respectievelijk 150 gulden, 225 gulden en 125 gulden uitgekeerd.

De functie 

De synagoge heeft ruim 60 jaar dienst gedaan. Waarschijnlijk was de laatste dienst in 1927, toen een dubbel huwelijk werd ingezegend van twee kinderen van Manuel Vomberg, zoon van Levie Vomberg die een van de oprichters van de synagoge was. Voor het houden van een joodse dienst zijn minimaal tien mannen, ouder dan dertien jaar, vereist. Dit noemt men de Minjan. Met de kleine joodse gemeenschap in Dalfsen werd het steeds moeilijker dit aantal te halen. Tenslotte werd op 23 juni 1937 door de Centrale Commissie tot Algemene Zaken van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap de Israëlitische gemeenschap van Dalfsen ontbonden en ingedeeld bij de gemeente van Zwolle. De kerkelijke goederen, waaronder synagoge en begraafplaats, gingen over naar de Zwolse gemeenschap.

Restauratie

Op initiatief van een in 1982 in het leven geroepen stichting werd het gebouw gerestaureerd en in 1984 als cultureel centrum heropend. De begraafplaats wordt sinds 1958 onderhouden door het plaatselijke gemeentebestuur. De grafstenen op deze begraafplaats werden geïnventariseerd in het Stenen Archief. Op 13 april 1984 werd de opening verricht door mevr. E.R. Blog-Steren, een nazaat van de Dalfser slager David Steren.

Neogotisch zaalgebouw. Het is een gebouw met spitsboogvensters. De voorgevel heeft een kroonlijst en ingebogen zijstukken.

De link naar de synagoge is synagoge dalfsen

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.