DE KRUISKUIL

DE KRUISKUIL

DE KRUISKUIL OP DE STAPPENBELT

Het vier gemeenten punt in Lemelerveld werd in oude stukken en markeboeken omschreven als de paal in ‘Kruiskuil op de Stappenbelt’ en was gelegen naast de Stappenhof. Deze kruiskuil was geplaatst in een uitgestoven kuil, genoemd in de volksmond “”op de Stappenbelt”. De grenzen tussen de marken werden vroeger aangegeven door markepalen (laekepalen) van hout of steen. Ook werden hiervoor grote veldkeien, opgeworpen zandhopen, of kuilen in de vorm van een kruis (kruiskuilen) gebruikt. Vaak werden deze grenspalen wel eens heimelijk verplaatst of verbrand. (burenruzie)  Maar deze paal niet! Volgens het historisch groep Dalfsen zegt de oude benaming ‘Kruiskuil’ dat er vermoedelijk in de Middeleeuwen een land- of wegkruis op de Stappenbelt heeft gestaan.

Maar dat is de vraag. Meestal werden deze wegkruisen – en vaak ook kapelletjes – geplaatst, daar waar oude wegen samenkwamen of wegen elkaar kruisten. Deze wegkruisen of veldkruizen kwamen voornamelijk voor in katholieke streken als een veelvoorkomend gedenkteken op de kruising van wegen en straten. Het is een religieuze uiting die de voorbijganger eraan herinnert dat Christus aan het kruis is gestorven.  Wegkruizen bestaan in houten, gietijzeren en stenen varianten. Ze werden geplaatst door rijke personen, vaak boeren, of door buurtverenigingen die hiervoor geld inzamelden.  Vaak was het een onderdeel binnen het traject van een processie die veelal gewone wegen en verkeersroutes volgen. Het landschap geeft daarbij in de regel een dwingende route aan, bepaald door de aanwezigheid van natuurlijke elementen of barrières en het voorkomen van menselijke elementen als gebouwen of kerken e.d. Een aantal van deze elementen behoort in het traject te zijn opgenomen om als statie of rustplaats te functioneren. Het kunnen kerken, kapellen, wegkruisen of heilige bomen zijn.

De vier gemeenten

Als een wegkruis buiten de bebouwde kom geplaatst is, spreekt men van een veldkruis.  Voornamelijk in Limburg en Twente hebben deze wegkruisen gestaan, en tijdens de Reformatie zijn ze voor een groot deel verdwenen, en vervangen door een paal.  De Kruiskuil  was vóór de Franse tijd ook het grenspunt tussen Ommen en Dalfsen. Na  de Franse tijd, in 1818, is ditzelfde punt opnieuw gebruikt als grenspunt tussen de gemeenten Dalfsen, Heino, Ommen en Raalte .Het is dus een markante plek. Blijkbaar moest er iets nieuws komen?? Want na de gemeentelijke herindeling in 1997 kwam Lemelerveld geheel onder de gemeente Dalfsen te vallen. Omdat dit voor de geschiedenis van Lemelerveld toch een belangrijke plaats is werd er besloten een kunstwerk te plaatsen.

Wim Spijkerman

Het initiatief kwam van de ondernemers vereniging lemelerveld.  Deze schreef een prijsvraag uit en uit een van de vier inzendingen van Wim Spijkerman werd uiteindelijke deze serie schijven gekozen. Wim Spijkerman, als vakman (metaalbewerking)  ging er mee aan de slag en ontwierp en maakte het kunstwerk met vier schijven, die de vier gemeenten waaronder Lemelerveld viel, symboliseren. De wapens van de vier gemeentes zijn te zien op deze schijven. Het kunstwerk is van roestvrij staal. De wapens zijn nog met de hand erin gegraveerd. Op 16 april 1999 werd door burgemeester Elfers van Dalfsen en burgemeester  Kobes van  de  gemeente Ommen, en wethouder  Elshof van de gemeente Raalte op de hoek van de Zennepweg en Grensweg het nieuwe kunstwerk onthuld.

Duidelijk is dat de functie van bewegwijzering niet van toepassing is op dit kunstwerk. Je kunt de verkeerde kant worden opgestuurd. Het is een kunstwerk geen paddenstoel??

Romeo en Julia

Romeo en Julia

Lemelerveld

In het hart van Lemelerveld, op het Kroonplein, staat sinds 2020 een groot bronzen kunstwerk: Romeo en Julia. Het heeft er niet altijd gestaan. Eerst stond het aan de andere kant van de Ellenbroeksbrug.  Hier is het op 4 oktober 1996 van ruim drie meter hoog, onthuld door de burgemeesters van Dalfsen en Ommen.

Het stond toen op een eivormig rotsblok waaruit 21 waterstralen spoten. Door de renovatie van de brug en het Kroonplein is in 2016  in overleg met de gemeente en de kunstenaar voor een nieuwe plek gekozen. Maar Luk van Soom, nam de beeldhouwer Hib Anninga uit Zwolle mee, om te kijken wat mogelijk was. De kunstenaar heeft in opdracht van de gemeente uiteindelijk een extra sokkel gemaakt.  Deze is gemaakt  in de kleur aquablauw, de kleur van de zee. Hoewel het geen fontein functie meer heeft. De vraag is allen waarom Hib Anninga, eigenaar van het Beeldenpark Landgoed Anningahof hierbij moest zijn. De verassing is compleet wanneer je merkt dat een bijna identieke kopie van Romeo en Julia sinds 2006 ook bij hem in de tuin staat, of stond?

Wat is het echte verhaal achter Romeo en Julia

  1. Dit Kunstwerk is volgens zeggen en schrijven uit meerdere media in 1996 door Luk van Soom, geplaatst. Het beeld is drie meter hoog en gemaakt van brons. In de bronzen sokkel zitten waterspuiters. Maar volgens de gegevens van Luk van Soom zelf (www.lukvansoom.com/werk-detail/romeo-julia.html ) is dit 1998 geweest. Aan de andere kant heeft Luk van Soom er nog een gemaakt en dat is in 1998, en heeft hij de datum verwisseld.
  2. Het beeld is namelijk niet uniek. Er staat er ook een in Rivierenhof, Deurne België, en is dus het verhaal dat Luk van Soom het kunstwerk voor Lemelerveld ontworpen heeft en hiervoor zich verdiept heeft in de geschiedenis van Lemelerveld,  misschien wel wat geromaniseerd.  Hij heeft misschien contact gezocht met inwoners  (de werkgroep) en hij heeft rondgekeken in het dorp. Met deze gegevens is hij aan het werk gegaan. Daarnaast was er dus ook een in de beeldentuin van Hib Anninga. Volgens de foto stond het al in 2006. Zie foto van website.
  3. Het verhaal is duidelijk geromaniseerd. De werkelijkheid is dat de Gemeente Dalfsen een prijsvraag uitschreef voor het ontwerpen van een fontein op het nieuwe Kroonplein. De opdracht bestond uit een fonteinontwerp dat beide delen van het plein zou herenigen.  Er waren 4 “kunstenaars” die meededen.  Zo was er ook een Nederlandse architect René van Zuuk hierbij betrokken. Hij heeft de  bekende “Wulp”uit Ommen voor Lemelerveld ontworpen. In eerste instantie zou de wulp hier komen, maar door de werkgroep Lemelerveld na(ar) 2000 is op basis van “verkeersveiligheid” hiervoor niet gekozen. Dus Romeo en Julia is een tweede keus geweest. En nu staat er een beeld op een fontein die niet werkt en symboliseert de blauwe steen het water dat eruit had moeten komen. En de reden waarom het niet werkt is omdat de omliggende bedrijven bang waren dat het  fontein wildplassers zou uitnodigen.