Kalf Arrien

Kalf Arrien

Opening

Op 29 oktober 2011 was op de kruising van de Hardenbergerweg, Brinkweg, Coevorderweg en Ridderinkweg, de officiële opening door wethouder Ilona Lagas van het kalf Arrien. De gemeente Ommen en de buurtschap Arriën hebben de kuntenaar Eric Schutte gevraagd om een kunstwerk te ontwerpen voor de (op)nieuw aan te leggen brink in Arriën

Eric Schutte

Eric Schutte heeft uiteindelijk het kunstwerk de kalf ontworpen voor de (op)nieuw aan te leggen brink in Arriën. Het is een werk geworden met verschillende betekenislagen. Blijkbaar is voor veel mensen duidelijk wat een brink is, voor mij niet. Pas toen ik dat begreep snapte ik het kunstwerk. Een brink was bedoeld als vergaarplaats voor vee. Daarom staan de schuren met de achterkant naar de brink gericht. Maar een brink was ook een plek waar mensen de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselden. Als het aan Plaatselijk Belang Arriën ligt krijgt de brink deze functie hiermee weer terug. Arriën betekent ook (Nedersaksisch: Arrie) ” buurtschap”.

De voorstelling (een kalf) is daarnaast ook een verwijzing naar de van oudsher agrarische omgeving. Verder staat dit kalf symbool voor de nieuwe start van de buurtschap (met het herstel van de brink), zoals ook elk kalf gezien kan worden als een nieuwe start van soms een heel oude kudde. De kunstenaar ziet de kalf ook als een nieuw begin, waarin iedereen een “ijzertje” aan heeft bijgedragen.

Bouwmateriaal

Als fundament van de oude boerderijen uit de buurtschap werd in het verleden ijzeroer gebruikt. Een bouwmateriaal dat werd gewonnen uit de winterbedding van de rivier de Vecht (onder andere verwerkt in de Hervormde kerk van Ommen en Heemse). iJzeroer (verouderd: oerijzer) is een soort ijzererts dat bestaat uit grotere, verharde ijzeroxide-ijzerhydroxide-concreties, die al vele eeuwen geleden in de Lage Landen van dicht onder het maaiveld werden gedolven als grondstof voor de ijzerproductie. Andere (veel) minder gebruikte namen zijn ijzeroersteen.

Ijzeroer

IJzeroer ontstaat door oxidatie van ijzerhoudend grondwater; daar waar het in aanraking komt met zuurstof vormt het ijzer grote harde lagen. Vanuit het gegeven dat het ‘oude Arriën’ gebouwd is op ijzer is er ijzer verzameld onder alle inwoners. De sokkel waar het werk op is geplaatst, bestaat uit ijzeroer dat als fundament heeft gediend voor één van de boerderijen aan de brink.