Taxonomy applied # 2

Kunstenaar Joseph Kosuth

Het werk is bedrukt behang.1992

De titel Taxonomy applied #2 suggereert daarbij een classificatie volgens wetenschappelijke principes. De namen van filosofen heeft hij in een ruimtelijke ordening geplaatst.

Meer dan honderd filosofen.

Op de manier van een natuurwetenschappelijke tabel zijn op deze muur in de stationswachtkamer van Ommen de namen van alle filosofen verzameld die volgens Joseph Kosuth van belang zijn geweest voor het verloop van de wereldgeschiedenis. Met de grote wijsgeren in de rug verandert het wachten op de volgende trein in een mijmerend stilstaan: op het stationnetje stroomt de geest van de nieuwste geschiedenis en transformeert het in een plek vol gedachten en van denkers terwijl de klok rustig doortikt.

Joseph Kosuth maakte een kunstwerk voor de voormalige wachtruimte van station Ommen. Het kunstwerk beslaat de gehele lengte van de muur. In witte letters op zwart behangpapier zijn de namen van belangrijke klassieke, oosterse, oude en moderne filosofen gedrukt: we zien onder meer de namen van Catharina van Siena, Habermas, Hobbes, Marx, Aristoteles, Simone de Beauvoir, Susan Sontag en Sigmund Freud. Sommige namen zijn onderstreept.
Het werk paste goed bij de sobere inrichting van de wachtruimte. De zwarte banken langs de muur en de standaard witte klok in het midden van de wand, leken haast  onderdeel uit te maken van het kunstwerk. Sinds enkele jaren heeft de wachtruimte zijn oorspronkelijke functie verloren. Het is nu een mooi en leuk restaurant geworden. De moeite waard om het te bezichtigen.

Achtegrond

Het werk van Kosuths  gaat over betekenissystemen. Waarbij taal, de betekenis ervan en het idee achter het kunstwerk, voor Kosuth van primair belang zijn. Behalve de taal betrek hij ook andere betekenissystemen in zijn werk, zoals die van de sociologie, politiek en cultuur.  Kosuth werd beïnvloed door nieuwe theorieën over taal en betekenis die in het begin van de twintigste eeuw waren ontstaan, met name de semiotiek – de studie van de betekenis van tekens (woorden of symbolen die worden gebruikt om informatie over te brengen). Semiotiek is voortgekomen uit de wetenschap van de taalkunde, die kijkt naar hoe taal betekenis structureert. Het veld van de semiotiek had echter een bredere reeks doelen: het probeerde te onderzoeken hoe zowel linguïstische als op beelden gebaseerde vormen van communicatie grotere sociale en culturele structuren vormden.

Over de kunstenaar

Joseph Kosuth (Toledo (Ohio), 31 januari 1945) is een Amerikaanse kunstenaar en fotograaf, die behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig.  Hij studeerde tussen 1955 en 1962 aan de Toledo School of Design. Daarna ging hij tussen 1963/64 naar het Art Institute in Cleveland. Tussen 1965 en 1967 zat hij op School of Visual Arts in New York. Hij woonde en werkte hij jarenlang in een reusachtig 18e-eeuws stadspaleis in de Maagdestraat te Gent, vlak bij het Hoger Sint-Lucasinstituut, samen met zijn echtgenote, de eveneens Amerikaanse historica Cornelia Lauf.

Hij woont en werkt momenteel tussen New York, NY en Rome, Italië. De werken van Kosuth zijn opgenomen in de collecties van onder meer The Museum of Modern Art in New York, de National Gallery of Art in Washington, D.C., de Tate Gallery in Londen en het Ludwig Museum of Contemporary Art in Boedapest.

 

De mensen van Kunstwegen hebben zijn intentie van kunst niet gesnapt. Ze hebben de titel van het kunstwerk veranderd in taxonomy applied 2, in plaats van taxonomy applied #2. Het gaat juist om het “hekje”teken. Het hekje is een karakter of teken. In Vlaanderen wordt het wel eens ‘spoorwegteken’ genoemd. Pijnlijk

close

Volg ons op YouTube

Heeft u iets te melden of wilt u ook een film laten maken.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.